M I S T Ä O N K Y S E ? - W H A T I S I T A L L A B O U T ?

Sydäntyön on tarkoitus tuottaa hyvinvointia sydäntyötä tekemällä. Wellness, wellfair and wellbeing by heartwork.

Sydäntyö tarkoittaa sitä työtä, jossa käännymme kohti itseämme, sisimpäämme, ja kohtaamme asiat, jotka voimme ratkaista itsessämme voidaksemme paremmin. Jokaisen meistä hyvinvointi taas luo hyvinvointia ympärillemme, ihmisistä aina instituutioihin asti.

Sydäntyön motto kuuluu näin:

Ei hyvinvointia ilman rauhaa - ei rauhaa ilman anteeksiantoa - ei anteeksiantoa ilman myötätuntoa - ei myötätuntoa ilman ymmärrystä - ei ymmärrystä ilman sydäntyötä.
— Anna Kallunki

24115346_10155100907519562_2104513552_o.jpg

Y R I T Y S M U O T O - O R G A N I S A T I O N T Y P E

Sydäntyö - Heartwork on Osuuskunta Lilithin aputoiminimi. Alunperin se oli Anna Kallungin markkinointinimi, sitten Lilithin jäsenenä toimiva markkinointinimi, sen jälkeen vähän aikaa itsenäinen toiminimi, ja nyt se on Lilithin alainen aputoiminimi.

Sydäntyö - Heartwork on Osuuskunta Lilithin aputoiminimi.

Sydäntyö - Heartwork on Osuuskunta Lilithin aputoiminimi.

 

H E N K I L Ö K U N T A - S T A F F

Anna Kallunki

  • Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiologia, filosofia, naistutkimus, kirjoittaminen. Opintoihin on sisältynyt kehon ja mielen filosofiaa, kielitiedettä ja kielen filosofiaa, väkivalta-, vallan- ja rauhantutkimusta, psykoanalyysia ja erityisesti elämänkokemusten vaikutusta identiteettiin, minuuteen, persoonallisuuteen, kehomieleen, minä-kokemukseen, habitukseen ja statukseen. - BA in Social Sciences, sociology, philosophy, gender studies, writing.

  • (Gradun palauttamista vaille yhteiskuntatieteiden maisteri & gradusta on poikimassa väitöskirja - Masters degree hanging on the returning of dissertation which is growing to be a doctoral thesis)

  • Mindfulness-ohjaaja - Mindfulness Instructor

  • Jooga-ohjaajaharjoittelija - Yoga Teacher Trainee

  • Rakentavan Vuorovaikutuksen Ohjaaja (RVO) - Non-violent Communication Instructor (NVC)

  • Hengityskoulu-ohjaaja - Breathing School Instructor

  • RTT- hypnoterapeutti (Rapid Transformational Therapist, Marisa Peer -Method)

  • Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa (Tunne & Taida)

  • Terapeuttisen laulun opiskelija - Student in Therapeutic Singing

  • Rauhanliiton kouluttama Rauhankouluohjaaja

Anna Kallunki vuonna 2011

Anna Kallunki vuonna 2011