Rakentava (myötäelävä) vuorovaikutus

Rakentava vuorovaikutus perustuu NVC:hen eli Non-violent Communicationiin. Se sopii aivan kaiken ikäisille sukupuoleen ja etniseen taustaan katsomatta! Sen avulla voidaan luoda yhteys eri osapuolten välille niin, että kumpikin osapuoli tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Tärkeintä on, että osapuolien tarpeet ja tunteet saadaan välitettyä toiselle osapuolelle. Tällaisella molemminpuolisen ymmärryksen luomisella on elämän kaikkia osa-alueita sujuvoittava ja niiden laatua parantava vaikutus!

 

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaus

Sydäntyö toteuttaa Rakentavan vuorovaikutuksen ohjauksen kaikenlaisiin tarpeisiin:

  • Opetus ja ohjaus yksilöille, pareille, ryhmille

  • Kurssit, luennot ja workshopit

  • Sovittelu (tulossa)

  • Konsultaatio

Lisäksi Sydäntyö toteuttaa noin kerran kuussa kokoontuvaa Rakentavan vuorovaikutuksen harjoitusryhmää.

Meneillään olevat ja tulevat kurssit, ryhmäkokoontumiset ja tapahtumat löydän TÄÄLTÄ!