Hengityskoulussa opetellaan vapaaksi

Hengityskoulu on psykofyysisen (psyko)terapian muoto, jossa yhdistelemällä psykofyysistä psykoterapiaa ja psykofyysistä fysioterapiaa  pyritään vapauttamaan hengitys. Siinä tehdään psykofyysisia harjoituksia, joissa työstetään jokaisen omia ongelmakohtia. Harjoituksissa leikitään, liikutaan, jutellaan ja syvennytään itseen ja omaan sisäiseen maailmaan.

Sitä mukaa, kun hengityksesi vapautuu, vapaudut olemaan omalla itsellesi luonteenomaisella tavalla. Hengityksen vapautumisen voikin sanoa kulkevan käsi kädessä kokonaisvaltaisen psykofyysisen tervehtymisen ja tasapainon kanssa.

Harjoitukset soveltuvat yhtälailla yksilöille, parityöskentelyyn sekä monenlaisille ryhmille. Sitä sovelletaan muun muassa useisiin erilaisiin mielenterveyden ongelmiin.