NVC.png

RAKENTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN OHJAUS

 

Rakentava vuorovaikutus perustuu NVC:hen eli Non-violent Communicationiin. Se sopii aivan kaiken ikäisille sukupuoleen ja etniseen taustaan katsomatta! Sen avulla voidaan luoda yhteys eri osapuolten välille niin, että kumpikin osapuoli tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Tärkeintä on, että osapuolien tarpeet ja tunteet saadaan välitettyä toiselle osapuolelle. Tällaisella molemminpuolisen ymmärryksen luomisella on elämän kaikkia osa-alueita sujuvoittava ja niiden laatua parantava vaikutus!

Rakentava vuorovaikutus eli Non-violent Communication (NVC) perustuu yhteyden luomiseen pyrkivään ja myötätuntoiseen vuorovaikutukseen. Se pitää sisällään tietoista läsnäolevaa syväkuuntelemista, jossa kohtaamme omat ja toisen tunteet.

Rakentavassa vuorovaikutuksessa tehdään havaintoja ilman tulkintaa ja tuomitsemista, pyritään ymmärtämään tai vähintään hyväksymään tosiasiana niin omat kuin toisen tunteet ja tarpeet tunteiden ja tarpeiden. Lisäksi opetellaan selkeiden pyyntöjen esittämistä.

NVC:n mukaan muotoiltu lause voisi esimerkiksi kuulua näin: "Huomaan, että olet todellisuudessa toiminut aivan eri lailla, kuin mitä minulle kerroit. Olen pettynyt ja ärtynyt ja hätääntynyt ja oikeastaan myös vihainen, koska minulla on tarve oikeudenmukaisuuteen, johdonmukaisuuteen ja rehellisyyteen. Voisitko tästedes kertoa minulle heti totuuden, niin ettei minun tarvitse sitä saada selville jotain muuta kautta."


Niin sanottu NVC-prosessi etenee seuraavalla tavalla:
1. Esitetään havainto.
2. Huomataan tai arvataan tunne./Kerrotaan omista tunteista
3. Tunnistetaan tunteiden taustalla oleva tarve.
4. Esitetään edellisten askelten perusteella muotoiltu pyyntö.

Hinta tapauskohtaisesti, noin 50€/tunti.

Ota yhteyttä jos jokin edellämainituista puhuttelee sinua! anna.kallunki@sydantyo.org

 
 
StockSnap_TTKUVZ2EJD.jpg

NVC-harjoitusryhmä ja emppatreenit

NVC-harjoitusryhmän kokoontumisista löydät tietoa TÄÄLTÄ. Ryhmä kokoontuu tavallisesti kerran kuussa jonakin parittoman viikon lauantaina.

Ryhmiin voit ilmoittautua ilmoittautumislomakkeen kautta, suoraan ajanvarausjärjestelmän kautta tai osoitteen anna.kallunki@sydantyo.org.


Opetus ja ohjaus

Sydäntyö tarjoaa rakentavan vuorovaikutuksen prosessin opetusta ja ohjausta yksilöille, pareille ja ryhmille. Myös kaikenlainen konsultaatio on sopiva muoto välittää NVC:n oivaltavaa viisautta.

Tilaa ohjausaika ja koe, miten rakentavan vuorovaikutuksen metodi muuntaa ihmisten välisen vuorovaikutuksen täydeksi kullaksi!

Kysy lisää!

blob

StockSnap_Q79RJBMNQH.jpg

Luennot, workshopit ja kurssit

Myös luennot, workshopit ja kurssit  ovat tilattavissa räätälöitynä juuri tilaajan tarpeiden mukaisiksi.

Kysy lisää!